top of page
participaciociutadanaweb.png

Participació ciutadana

Elaboració de projectes integrals de participació ciutadana

Elaboració de projectes de participació ciutadana tant per pressupostos participatius com per conèixer i fer d’altaveus de les necessitats i peticions de la ciutadania.

 

S’ofereix l’estudi de l’estratificació social i física del municipi. Estructurem el projecte d’acord amb les característiques econòmiques, socials i polítiques del municipi (possibilitat de facilitar només el projecte  o el projecte i l’execució)

 

La  participació ciutadana té com a objectiu que la ciutadania participi en la presa de decisions sobre accions i implementació de mesures i projectes durant la legislatura.  Aquest procediment fomentarà l’interès general en la gestió municipal, tot donant, a més, un valor afegit de transparència i proximitat del consistori amb els seus veïns.

És imprescindible per dur a terme aquest objectiu crear un procediment reglat que especifiqui i estableixi una normativa i línia a seguir.

Procediments inicials a executar:

 • Crear un Taula de Treball per a la construcció del Procés Participatiu (anàlisi preliminar de com i qui l’integren)

 •  Consensuar la redacció d’un reglament per dirigir i orientar el futur procés de participació. Aquest ha de ser obert i transversal per anar adaptant-lo a futures edicions. És important que en aquesta redacció es doni veu a diferents interlocutors socials, polítics i tècnics , potenciant la transparència i el sentiment de pertinença.


Tasques incloses en el projecte de participació Ciutadana  que SOMI ofereix:

 • Coordinació de la Taula de Treball

 • Coordinació i redacció del Reglament

 • Informes preceptius  

 • Redacció i emissió de respostes a preguntes o dubtes de la ciutadania

 • Presentació, moderació  i direcció d’actes i reunions

 • Confecció de Cronograma

 • Redacció de convocatòries

 • Convocatòries i coordinació amb els mitjans de comunicació

 • Creació i implementació del procés comunicatiu del projecte

 • Creació de modelatges de documents interns

 • Elaboració de memòries

 • Coordinació tècnica entre departaments municipals (gabinet de comunicació, tècnics, intervenció, secretaria, etc.)


Serveis complementaris que SOMI pot oferir a l’ajuntament en cas de  sol·licitud expressa:

 •  Servei de disseny i impressió de la campanya

 •  Sistema informàtic per emissió del vot electrònic, si és el cas.

 •  Disseny de la campanya de divulgació i publicitat

 •  Qualsevol servei necessari pel bon funcionament i desplegament del projecte que no pugui desenvolupar el mateix ajuntament (mailings, manteniment de xarxes socials envers el projecte etc.).

bottom of page