top of page

Assessorament

assessoramentweb.png

9. Assessorament Tècnic

 • Valoració de l’acció de govern per la ciutadania per a la pressa d’una decisió o per a la implementació d’una política publica (Imatge i transparència i índex de satisfacció)

 • Assessorament i elaboració dels procediments per a una  negociació amb altres actors públics (Govern Obert).


10. Assessorament Jurídic:

 • Defensa jurídica dels electes i del personal de la corporació.

 • Reclamacions Patrimonials.

 • Informes tècnics.

 • Dret administratiu, penal i civil.

 • Valoració, consulta o dubtes sorgits davant qualsevol informe o assessorament provinent de tercers.


11. Suport i assessorament  Laboral

 • Assessorament per contractar o incorporar personal per cobrir les necessitats de l’administració.

 • Creació i confecció de propostes de bases pels diferents sistemes de provisió de personal o treballadors públics.

 • Realització i treball de camp per a la valoració dels llocs de treball existents.

 • Confecció i elaboració de propostes de Relació de Llocs de Treball (RLT).

 • Creació de propostes de bases i protocols de sistemes de promoció interna.


12. Contractació d’assegurances
Mitjançant corredoria associada, estem especialitzats en la contractació d’assegurances que afectin  l’activitat professional o privada dels gestors públics. (Assegurances de RC per l’acció política, assegurances de vida, d’accidents, de salut, etc.)

13. Estudi i elaboració de models de contractació/ bases de concursos públics
Atenent a les necessitats de cada municipi analitzem i elaborem protocols individualitzats per a la creació del departament de contractació publica.

 

De no existir el departament de contractació, oferim la possibilitat d’analitzar les necessitats de contractació municipal i redactem i facilitem les propostes de bases de diferents licitacions  (obres, serveis, subministraments).

 

Assessorament tècnic i jurídic per a l’adaptació a la Llei 9/2017 ,de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

14. Ajudes a la creació i organització de departaments interns de l’admininistració
Anàlisis de l’organització tècnica i professional de la institució, extreure conclusions i recomanacions per optimitzar recursos personals i tècnics. (OAC,  Territori, Departament de Compres, etc.)

bottom of page