top of page

Avís legal i Condicions d'ús

Aquest avís legal (en endavant, l’"Avís") regula l'ús del portal web www.somisolucions.com  (en endavant, el "Portal") que Jordi Jané Assessors, S.L.P. (en endavant, "JANÉ ASSESSORS") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del Portal, incloent el mer accés, concedeix la condició d'usuari (en endavant, el/s "Usuari/s") i suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes les estipulacions d'aquest Avís que es troben en vigor en el moment de l'accés.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir l'Avís cada vegada que utilitzi el Portal.

L'Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del Portal es realitza en tot cas sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

1. Informació legal

El titular de la web és Jordi Jané Assessors, S.L.P., societat inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Full 48, Tom 3106, Inscripció 1ª amb fulla T-53541 i amb NIF B55739494.

Les nostres dades de contacte són les següents:

  • Domicili: Rambla Nova, 9, planta tercera 43003 Tarragona.

  • Telèfon: 977 85 70 15

  • Correu Electrònic: jjane@janeassessors.eu

La normativa aplicable a l'exercici de la nostra professió es troba disponible a la pàgina web: www.cgae.es.

 

2. Condicions d’ús

2.1 Continguts

L'accés al Portal és de caràcter gratuït i l'Usuari s'obliga a fer un ús adequat d'aquest, d'acord amb les condicions d'aquest Avís, a la normativa en vigor que sigui aplicable, la moral i l'ordre públic.

Els continguts del Portal tenen un caràcter merament informatiu. La informació inclosa no constitueix en cap cas una font d'assessorament ni estableix una relació professional ni de cap altre tipus entre l'Usuari i JANÉ ASSESSORS. La seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'Usuari, de manera que es desaconsella la presa de decisions a partir de la informació facilitada sense comptar amb l'adequat assessorament professional.

JANÉ ASSESSORS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut del Portal, el seu Avís i política de privacitat o qualsevol altra condició o text que sigui aplicable.

 

2.2 Enllaços

Aquells usuaris que vulguin introduir enllaços des d'altres pàgines web cap al Portal han de sol·licitar autorització prèvia a JANÉ ASSESSORS. En qualsevol cas, aquests enllaços s'autoritzaran sota les següents condicions:

  • Han de dirigir-se a la pàgina principal o home page del Portal sense reproduir-la de cap manera.

  • Es prohibeix la creació de marcs o frames de qualsevol tipus que permetin que el Portal sigui visualitzat a través d'adreces diferents o de manera que indueixi a error, confusió o engany als usuaris respecte de l'origen del contingut, impliqui una conducta deslleial, utilitzi o perjudiqui de qualsevol forma la reputació i imatge del despatx i la seva marca o sigui contrari de qualsevol forma a la normativa vigent, la moral o l'ordre públic.

  • Es prohibeix la utilització de qualsevol marca o signe distintiu de JANÉ ASSESSORS que no compti amb autorització expressa del seu titular.

L'existència d'aquest tipus d'enllaços no implica de cap manera l'existència de relacions entre JANÉ ASSESSORS, el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç cap al Portal, ni l'acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis.

Al seu torn, JANÉ ASSESSORS pot introduir al Portal enllaços que permeten als Usuaris accedir a pàgines web de tercers per a facilitar la navegació i experiència. En aquests casos, JANÉ ASSESSORS no es responsabilitza del contingut o serveis oferts per aquests ni dels danys que puguin originar-se amb motiu de la seva consulta o utilització.

En tot cas, JANÉ ASSESSORS es reserva el dret de prohibir en qualsevol moment l'ús dels enllaços prèviament autoritzats, entre altres, en els supòsits d'activitat o continguts il·lícits de la pàgina web en la qual s'inclou l'enllaç.

 

3. Propietat intel·lectual

Tots els continguts del Portal són propietat intel·lectual/industrial de JANÉ ASSESSORS o de tercers que han proporcionat les autoritzacions o llicències necessàries per a la seva utilització. Entre d'altres, el nom del domini, les marques, el Portal, el codi font, i la tecnologia associada a aquest, els continguts publicats, incloent els dissenys, textos i imatges.

L'Usuari no podrà realitzar una reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o ús, per qualsevol mitjà o procediment, dels esmentats elements, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa per JANÉ ASSESSORS.

 

4. Responsabilitat

4.1 Continguts

JANÉ ASSESSORS i el seu personal aplicaran els mitjans i esforços raonables en facilitar a través del Portal informació actualitzada i fefaent. No obstant això, no es fan responsables dels errors o omissions de la informació o continguts facilitats a través del Portal ni de l'aplicació o ús concret que pogués fer-se d'aquests.

L'accés al Portal no implica l'obligació de JANÉ ASSESSORS ni del seu personal de comprovar la veracitat, exactitud, idoneïtat, adequació, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts. Els continguts del Portal no suposen en cap manera la prestació de cap servei legal.

L'usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers contra JANÉ ASSESSORS que tingui el seu origen en la utilització del Portal per l'Usuari. Si és el cas, l'Usuari assumirà les despeses, costos i indemnitzacions originats a JANÉ ASSESSORS amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

4.2 Funcionament

JANÉ ASSESSORS no es fa responsable per les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes de l'Usuari o en els seus documents o fitxers motivats per causes alienes a JANÉ ASSESSORS o en cas d'haver adoptat aquestes mesures de seguretat raonablement adequades.

De la mateixa manera, JANÉ ASSESSORS no assumeix la responsabilitat derivada de retards o, bloquejos en el funcionament operatiu del Portal causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

JANÉ ASSESSORS  reserva el dret de suspendre l'accés al Portal amb motiu d'operacions de manteniment, reparació i/o millora.

4.3 Enllaços

JANÉ ASSESSORS no es fa responsable dels continguts i serveis d'aquelles pàgines web que puguin estar enllaçades al Portal més enllà de la responsabilitat assignada per la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la mesura que pogués tenir coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis subministrats al portal web enllaçat i no desactivi l'enllaç amb la diligència deguda.

Si desitja posar en el nostre coneixement l'existència d'un enllaç cap a un lloc web amb continguts que considera inadequats o il·lícits pot posar-se en contacte amb nosaltres a jjane@janeassessors.eu.

 

5. Protecció de dades

Pot accedir a la informació detallada respecte del tractament de les dades personals que JANÉ ASSESSORS porta a terme dels Usuaris visitant la nostra Política de privacitat.

6. Legislació

El present Avís Legal es regeix i interpreta, en cas que sigui necessari, per la legislació comuna espanyola i, llevat que s'estableixi el contrari en la normativa aplicable, qualsevol conflicte se sotmet per les parts als jutges i tribunals de la ciutat de Tarragona.

bottom of page