top of page

Compromisos de gestió

compromissos de gestio.png
  •  Informar i assessorar als electes municipals dels canvis normatius que puguin afectar a la gestió política local i promoure i facilitar noves adaptacions als seus projectes.

  • Atendre el 100% de les demandes d’informació i d’assessorament formulades pels electes municipals en el marc dels serveis i projectes específics contractats.

  • Avaluar les necessitats polítiques, socials i  econòmiques del municipi.

  • Analitzar i avaluar la percepció i sensibilització de la ciutadania davant de la implementació o gestió d’un servei o acció municipal.

  • Posar a disposició dels governs municipals el 100% dels recursos tècnics i personals contractats.

  • Garantir la confidencialitat i el tractament correcte de les dades i informació que facilitin a SOMI pel desenvolupament de les seves tasques professionals.

bottom of page